W jakim celu korzysta się z pomocy georadaru?

Technologie

Georadar to urządzenie, które emituje fale elektromagnetyczne o zakresie krótkim lub ultrakrótkim i rejestruje fale odbite od wnętrza badanego obszaru. Metoda georadarowa pozwala na bardzo dobre poznanie budowy warstw przypowierzchniowych. Dzięki swoim uniwersalnym właściwościom oraz możliwościom wykorzystuje się to urządzenie w wielu gałęziach przemysłu.

Wykorzystanie georadaru

Georadar wykorzystuje się przede wszystkim w badaniach geologicznych. Pozwala on na określenie profilu litologicznego powierzchni, a także umożliwia wyznaczenie granicy skały macierzystej. Dzięki niemu można zlokalizować wszelkiego rodzaju uskoki, szczeliny oraz pęknięcia. Jeśli warunki geologiczne pozwalają na to przy pomocy georadaru można wyznaczyć precyzyjnie zwierciadło wód gruntowych, co jest pomocne przy poszukiwaniu miejsca na budowę studni. Wykorzystuje się go także do badania jakości tam ziemnych, a w szczególności do zlokalizowania ewentualnych przecieków. Z urządzenia tego korzysta się również do dokładnego lokalizowania różnego rodzaju rur, a w szczególności gazowych, wodociągowych oraz odprowadzających ścieki, a także kabli telefonicznych oraz zasilających. Jako jedna z niewielu metod daje możliwość zbadania położenia rur wykonanych z PCV. Coraz częściej georadary mają zastosowanie do badania dróg, pasów startowych, nasypów kolejowych, aby w szybki sposób znaleźć pęknięcia, szczeliny lub pustki w podłożu. Jeśli chcemy przeprowadzić tego rodzaju badania warto zapoznać się z ofertą dostępną na stronie https://georadar24.com/.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście − dziesięć =

Technologie
Anodowanie aluminium – na czym polega?

Anodowanie aluminium, znane również jako eloksalacja to proces elektrochemiczny, który obejmuje kilka etapów. Pierwszym jest oczyszczenie i odtłuszczenie warstwy metalu, …

Technologie
Jakie wymogi powinny spełniać opakowania, w których przechowywana jest żywność na sklepie?

Opakowania do przechowywania i transportowania żywności muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. Do produkcji worków foliowych używa się jedynie materiałów najwyższej jakości, …

Technologie
Urządzenia połączone z silnikiem elektrycznym – jak o nie dbać?

Praca maszyn to podstawa funkcjonowania zakładu przemysłowego. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien dbać, aby jego wyposażenie było w dobrym stanie. W …