W jakim celu korzysta się z pomocy georadaru?

Technologie

Georadar to urządzenie, które emituje fale elektromagnetyczne o zakresie krótkim lub ultrakrótkim i rejestruje fale odbite od wnętrza badanego obszaru. Metoda georadarowa pozwala na bardzo dobre poznanie budowy warstw przypowierzchniowych. Dzięki swoim uniwersalnym właściwościom oraz możliwościom wykorzystuje się to urządzenie w wielu gałęziach przemysłu.

Wykorzystanie georadaru

Georadar wykorzystuje się przede wszystkim w badaniach geologicznych. Pozwala on na określenie profilu litologicznego powierzchni, a także umożliwia wyznaczenie granicy skały macierzystej. Dzięki niemu można zlokalizować wszelkiego rodzaju uskoki, szczeliny oraz pęknięcia. Jeśli warunki geologiczne pozwalają na to przy pomocy georadaru można wyznaczyć precyzyjnie zwierciadło wód gruntowych, co jest pomocne przy poszukiwaniu miejsca na budowę studni. Wykorzystuje się go także do badania jakości tam ziemnych, a w szczególności do zlokalizowania ewentualnych przecieków. Z urządzenia tego korzysta się również do dokładnego lokalizowania różnego rodzaju rur, a w szczególności gazowych, wodociągowych oraz odprowadzających ścieki, a także kabli telefonicznych oraz zasilających. Jako jedna z niewielu metod daje możliwość zbadania położenia rur wykonanych z PCV. Coraz częściej georadary mają zastosowanie do badania dróg, pasów startowych, nasypów kolejowych, aby w szybki sposób znaleźć pęknięcia, szczeliny lub pustki w podłożu. Jeśli chcemy przeprowadzić tego rodzaju badania warto zapoznać się z ofertą dostępną na stronie https://georadar24.com/.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + dziewiętnaście =

Technologie
Co można nazwać paliwem alternatywnym?

W różnych gałęziach przemysłu potrzebne są wyspecjalizowane rozwiązania. Takie, które będą dostosowane do specyfiki pracy i kolejnych planów rozwojowych firmy. …

Technologie
Cięcie laserowe – w jakich szczególnie sytuacjach może się ono przydać

Współcześnie jedną z najchętniej stosowanych metod obróbki termicznej w szeroko rozumianym przemyśle jest cięcie laserowe. Umożliwia ono niezwykle dokładne rozdzielanie …