Pełna księgowość – z czego się składa?

Biznes i usługi

Pełna księgowość jest najbardziej kompletnym i szczegółowym ze wszystkich sprawozdań finansowych. Zawiera wszystkie informacje o wynikach firmy za dany okres, w tym rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych oraz noty do sprawozdania finansowego.

Bilans 

Zawiera listę wszystkich aktywów, zobowiązań i kapitału własnego w danym momencie. Jest to w zasadzie obraz kondycji finansowej firmy w danym momencie. Bilans pokazuje, co posiadasz (aktywa), co jesteś winien (zobowiązania) i co pozostało (kapitał własny). Aktywa to takie rzeczy jak gotówka, zapasy, budynki i wyposażenie. Pasywa to długi, takie jak pożyczki czy płatności kartą kredytową. Kapitał własny to różnica między aktywami a zobowiązaniami.

Rachunek zysków i strat 

Mówi o tym, ile pieniędzy firma zarobiła lub straciła w danym okresie czasu. Przedstawia on przychody ze sprzedaży minus wydatki, takie jak koszt sprzedanych towarów, koszty operacyjne, takie jak wynagrodzenia pracowników i koszty marketingu, podatki płacone z własnej kieszeni oraz odsetki od pożyczek zaciągniętych na działalność.

Rachunek przepływów pieniężnych 

Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza informacji o terminach przepływów pieniężnych i źródłach gotówki. Pokazuje również, jaka ilość gotówki jest dostępna, aby spłacić zadłużenie lub zainwestować w aktywa takie jak nieruchomości, zakłady i sprzęt. Rachunek przepływów pieniężnych pomaga inwestorom zrozumieć związek pomiędzy zyskiem (dochodem netto) a przepływem środków pieniężnych.

Jeśli chcesz skorzystać z takiej możliwości, to pełna księgowość Olsztyn, jest miastem, w którym swoje siedziby ma wielu specjalistów.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia − 18 =

Biznes i usługi
Praca na ciężarówce – wady i zalety

Praca na ciężarówce może być zarówno ekscytującym, jak i wymagającym zajęciem. Masz okazję podróżować, poznawać nowych ludzi i widzieć różne …

Biznes i usługi
Jakie przedmioty, mają chronić przedmioty w paczce przed uszkodzeniem?

Chociaż prawdą jest, że firmy wysyłkowe używają wielu różnych rodzajów materiałów opakowaniowych, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim przedmiotom podczas wysyłki, niektóre …

Biznes i usługi
Jakie cechy powinien mieć pracownik IT?

Kiedy zatrudniasz nowego pracownika, cechy, których szukasz, mogą się różnić w zależności od stanowiska. Programista musi umieć pisać kod i …